Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych są 449 174 strony.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 249 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 205 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl 26 044 223 razy odwiedzono strony i wykonano 973 770 edycji. Daje to średnio 2,17 edycje na stronę i 26,75 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 165 830 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony