Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych jest 563 830 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 301 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 211 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl było 32 682 711 odwiedzin stron i wykonano 1 381 949 edycji. Daje to średnio 2,45 edycje na stronę i 23,65 odwiedziny na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 256 293 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony