Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych są 478 673 strony.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 261 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 210 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl było 27 601 428 odwiedzin stron i wykonano 1 038 656 edycji. Daje to średnio 2,17 edycje na stronę i 26,57 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 175 470 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony