Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych jest 368 786 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 240 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 205 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl 22 653 293 razy odwiedzono strony i wykonano 757 305 edycji. Daje to średnio 2,05 edycje na stronę i 29,91 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 129 065 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony