Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych jest 426 370 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 247 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 205 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl 24 691 553 razy odwiedzono strony i wykonano 894 349 edycji. Daje to średnio 2,10 edycje na stronę i 27,61 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 151 351 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony