Statystyki

Z Animuj.pl

Statystyka Animuj.pl

W bazie danych jest 515 351 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat Animuj.pl, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 301 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 211 plików.

Od uruchomienia Animuj.pl było 30 228 110 odwiedzin stron i wykonano 1 226 600 edycji. Daje to średnio 2,38 edycje na stronę i 24,64 odwiedziny na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 205 665 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 1 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony